Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
52 views • September 9, 2021

(7日) 傍晚6時許,警方西九龍總區出動3百多名警員,聯同入境處及勞工處,開展一個代號為「撒哈拉」的打擊黑工行動,警方以涉嫌違反入境條件及藏毒等罪名,最少拘捕20人

(7日) 傍晚6時許,警方西九龍總區出動3百多名警員,聯同入境處及勞工處,開展一個代號為「撒哈拉」的打擊黑工行動,警方以涉嫌違反入境條件及藏毒等罪名,最少拘捕20人
Comment 0