Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
50 views • January 25, 2022

民主黨今日公布民調結果,發現65%的市民認為香港應該就「與病毒共存」策略作出準備,較去年11月初上升兩成

民主黨今日公布民調結果,發現65%的市民認為香港應該就「與病毒共存」策略作出準備,較去年11月初上升兩成
Comment 0