Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
284 views • January 21, 2022

How to Build a Coffee Table with 2X4 and plywood - DIY

Wooden Chef
Wooden Chef
I made this simple and inexpensive coffee table using 2X4 and plywood. Credit: Make It (https://www.youtube.com/channel/UCjLLn93Czr1YUhrHfPHAl7A)
Comment 0