Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
115 views • January 25, 2022

德國海軍司令呼籲結成「基督教聯盟」抗共;「聯俄抗共」是基於錯誤假設嗎?德國為何突然稱讚俄羅斯?#新冷戰情室 #熊貓俠 2022-01-25 07:31

熊貓俠Panda Man
☀️今日內容☀️ 00:00新聞提要 00:19 德國海軍司令呼籲結成「基督教聯盟」抗共 05:39 「聯俄抗共」是基於錯誤假設嗎? 07:56 德國為何突然稱讚俄羅斯? 🌸支持正義之聲,打賞一杯咖啡 🙏 👉 https://www.patreon.com/realpandaman 歡迎訂閲【緣來如此】:https://www.youtube.com/channel/UCO9-fHbU4KbVV7Vfk1kqpRw 推特 👉 https://twitter.com/Real_PandaMan 臉書專頁 👉 https://www.facebook.com/%E7%86%8A%E8%B2%93%E4%BF%A0-Panda-Man-116051203561651 Safechat 頻道 👉 https://safechat.com/channel/2780295999165353984 © All Rights Reserved. ーーーーーーーーーーーーーー 大家好 我是熊貓俠Panda Man 🐼 喜欢我的頻道,歡迎點贊、訂閱、評論 開啟小鈴鐺🔔 第一時間觀看精彩內容哦∼ Subscribe to our channel here: https://www.youtube.com/channel/UCkCfjd8aOsJHdpgj6FD9L1w/sub_confirmation=1
Show All
Comment 0