Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
 
1x
4 views • March 25, 2021

1千公頃稻作全靠手機管理 見證農業4.0時代 |#新唐人電視台

新唐人電視台
#手機管理 #智慧手機 #農民 台灣科技日新月異,現在有農民用手機管理記錄稻米生長,彰化二林有稻米集團業者,整合500名農民,運用智慧手機管理,種植超過1000公頃的稻米,展現稻米產業實踐智慧農業4.0時代。 農民拿出智慧型手機顯示,田間資料數據一目瞭然,透過在田間設置感知器以及微氣象站,收集環境氣溫及田間水位、土壤溫度等數據,經... ✅ 新唐人大紀元聯合爆料平台:☎️:+1 (201) 614-3989✉️:talkdjy@gmail.com - 🙏訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 訂閱 #新唐人 讓全世界看到真實新聞:http://985.so/hGAQ - 支持新唐人:https://donation.ntdtv.com 支持大紀元:https://donate.epochtimes.com - 關注新唐人網站:https://www.ntdtv.com - Telegram:https://t.me/djynews 新唐人推特:https://twitter.com/ntdchinese 新唐人臉書:https://www.facebook.com/NTDChinese/ 中國新聞推特:https://twitter.com/china_epoch - 網絡收看方式: 新唐人網站:https://www.ntdtv.com 新唐人YouTube直播:https://www.youtube.com/user/NTDCHINESE
Show All
Comment 0