Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
147 views • November 12, 2021

紐約老兵節大遊行 睽違兩年熱鬧回歸(主播上來後發表)

新唐人新聞
新唐人新聞
紐約市曼哈頓第五大道,在今天舉辦了第102屆「紐約市老兵節」遊行,這個被譽為全美規模最大的老兵節遊行,去年因疫情而暫停一年,今年人們很高興看到,紐約再次熱鬧起來。一起去現場看一看。 今年有將近200個遊行方陣,包括退伍軍人隊伍、軍隊方陣等,人們看到整齊的隊列,興奮地歡呼。 遊行隊伍中,可以看到巨型的美國國旗,海陸空三軍隊伍、越戰老兵退伍、騎警隊伍、軍樂隊等。 由法輪大法學員組成的天國樂團、腰鼓隊、彩旗隊等隊伍,很有特色,色彩亮麗,鼓聲震天,聲勢浩大,受到人們的歡迎。

 來到這裡的民眾,對軍人表達敬佩之情。 有曾經在二戰參與救援的退伍軍人也來到現場。 二戰退伍陸軍老兵 James Bishop:「我去那裡,日本人把美國人關押在那個島上,我進去就把他們(日本兵)消滅了,拯救了(那裡)所有美國人。」 U.S. Army Veteran "I go up there and the Japs were holding Americans prisoners on that island I go in there I wiped them all out and saved all Americans.">>

 遊行主辦方「美國退伍軍人聯合會」(United war Veterans Council)說,今年的老兵節遊行,恰好是在9/11事件和反恐戰爭(Global War on Terror)20週年,很有意義。 今年遊行的監禮官,是一名退休的高級空軍傘降救援人員,他鼓勵人們參軍,保護美國。 

 2021年紐約市老兵節遊行監禮官 Kevin Carrick:「所有的友情也許有一天會促使他們加入這項服務。」 

 遊行開始前,麥迪遜廣場公園還舉辦了給陣亡戰士獻花圈的儀式,多位政要出席紀念。

 新唐人記者李霖昭、郭瑞紐約採訪報導
Show All
Comment 0