אנו משתמשים בעוגיות כדי להבין כיצד אתה משתמש באתר שלנו וכדי לשפר את חווייתך. זה כולל התאמה אישית של תוכן ופרסום. על ידי המשך השימוש באתר שלנו אתה מקבל את השימוש שלנו ב- Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
70 views • July 30, 2022

Frédéric Vidal | Solaris : bâtir un nouveau monde

NTD Français
NTD Français
solaris-france.org Telegram 👉 t.me/solaris_france Frédéric VIDAL, initiateur du réseau Solaris, est l'invité de Ying Huang “Je pense que les gros problèmes vont commencer à arriver en automne. Donc ceux qui ne s'y sont pas préparés vont tomber de très très haut. C’est l’heure du choix, soit on part vers un nouvel ordre mondial; soit on va vers une autre chose basée sur une vie plus spirituelle, on revient aux choses essentielles, on se rapproche de la nature, du sacré de la nature, du sacré de la vie, du respect du vivant sous toutes ses formes.” #solaris #nouveaumonde ______________________________________________________ Abonnez-vous à notre Newsletter 👉 https://ntdtv.fr/newsletter Consultez notre site 👉 https://ntdtv.fr Soutenez notre travail 👉 http://bit.ly/donsNTDFrancais Nous contacter 👉 espritsfrancais@ntdtv.fr ______________________________________________________ Youmaker: https://ntdtv.fr/youmaker Telegram: https://t.me/NTDFrancais Facebook: https://www.facebook.com/ntdfrancais Twitter: https://twitter.com/NTDTVFrance Spotify: https://ntdtv.fr/spotify Instagram: https://www.instagram.com/ntd_fr/ Odysee: https://odysee.com/@NTDFrancais Rumble: https://rumble.com/c/NTDFrancais
Show All
Comment 0