ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
50 views • March 26, 2023

才徳に優れた佳麗な女性を探す 「第1回新唐人世界華人ミス・コンテスト」

第1回「新唐人世界華人ミス・コンテスト」は、現在、出場者のエントリーを受付中です。 この大会は新唐人(NTD)メディアによる国際コンテストの1つであり、中華伝統文化を広め、女性の純真、純善、純美の美しい審美観を回復することを目的としています。
Comment 0