Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
36 views • August 10, 2022

山东临沭县文革式防疫大比武,20大临近,拍习近平马屁拍出新高度!

公民老黑
公民老黑
欢迎加入公民老黑广播频道,以做备份,感谢大家支持! https://t.me/laohei606 频道的持续更新,离不开您的支持↓ http://paypal.me/laohei66 #山东临沂临沭县 #全员核酸检测大比武 #习近平 本频道的会员等级分为: 一杯咖啡;一个汉堡;一份牛排;海鲜套餐;伊比利亚火腿! https://www.youtube.com/channel/UCtLgwBOza-dnuaBg6W6YXog/join 【希望有1000人每月赞助我一杯咖啡,截止目前105人】
Show All
Comment 0