Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
117 views • January 25, 2022

疫情 監控 人權:參加北京冬奧,將面對多大風險?中共海外「獵狐」手法下作,長臂管控海外中國人?|橫河 Jason|熱點互動 方菲 01/19/2022

熱點互動
熱點互動
#北京冬奧 實行閉環管理。不過疫情並不是唯一挑戰。多國警告其運動員可能會被全程監控;且如果批評中共人權,可能會受到懲罰。參加這次冬奧的代價和風險會有多大? 最新報告顯示,中共“#獵狐”行動加大了在海外強制遣返中國公民的力度,且手法無所不用其極。 💎 訂閱新頻道「方菲訪談」:https://bit.ly/fangfeitalk 🙂 ⭕️ 關注YouTube👉 http://bit.ly/3lsM0xW​ ⭕️ 訂閱Youmaker👉 https://www.youmaker.com/c/rdhd​ 💎 本節目首飾配件由 Shen Yun Shop 提供贊助:https://www.shenyunshop.com?utm_sourc... (本節目觀眾可使用「Fangfei10」就可以得到10%折扣,每人限用1次,金額不限) 📮 留下您的Email,熱點互動有任何視頻更新消息,都將在第一時間提供給您!https://newsletter.youmaker.com/?chan... 🙏 支持「 熱點互動 」 https://donorbox.org/rdhd 🎯 訂閱橫河觀點頻道👉 https://www.youtube.com/channel/UCZZT... ------ 📣 關注社群: 支持新唐人: https://donation.ntdtv.com​​​ 支持大紀元: https://donate.epochtimes.com​ 疫情 監控 人權:參加北京冬奧,將面對多大風險?中共海外「獵狐」手法下作,長臂管控海外中國人?|橫河 Jason|熱點互動 方菲 01/19/2022 #北京冬奧 #北京疫情 #中共獵狐 ©版權所有
Show All
Comment 0