Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
359 views • June 30, 2021

學者網紅羅翔微博清空 下一步誰會被禁言?|#新唐人新聞

新唐人新聞
新唐人新聞
中國政法大學教授羅翔,是在中國大受歡迎的網紅學者,他分析了不少案例揭露中國司法制度的黑暗。七一前夕,羅翔的新浪微博全部清空,引起關注。 中國政法大學教授 羅翔:「司法實踐中有大量這樣的案件,但是我們經常是亂判。經常只要一維權超出法律限額就直接定為敲詐勒索,這太可怕了。」 中國政法大學教授羅翔是為數不多的學者網紅,在大陸某視頻平台擁有超過1,520萬的粉絲。不過日前,其新浪微博全部清空,背景也換成了慶祝中共百年的紅色宣傳畫。 旅美法律學者、前中國政法大學教師 滕彪:「七一之前肯定對言論會更加收緊,但即使沒有這些敏感的活動,對這些網絡上的言論管控一直都控制的越來越緊。」 旅美法律學者滕彪認為,中共打壓言論是有層次的。首當其衝的是直接反對共產黨和中共政府的異議人士,接著是那些雖然沒有直接挑戰中共、但批評中共政府作法的言論。 旅美法律學者、前中國政法大學教師 滕彪: 「接下來就是那些知識分子、學者啊,哪怕僅僅從學術理論的角度來批評當局或者是揭露一些社會黑暗現象,也不會被允許。接下來等這些人被打壓之後,那可能那些現在被認為稍微溫和、不那麼激進的言論也會在當局的打壓之內。至於什麼時候去抓人、去撤銷一個帳戶,也是相當隨意的,因為並沒有法律標準。 」 目前並不知道羅翔微博清空的原因,不過他的一段視頻卻被不少媒體關注。 中國政法大學教授 羅翔:「這種精神不正常的人、這種智力殘缺的人,這種天天吃垃圾桶的人,把他們拐走,放到郊區洗乾淨,養的白白胖胖,定期送到血站去賣血,甚至定期去摘去他們的器官。 你要把別人兩個腎全摘了,妥妥的故意殺人罪啊。 」 羅翔列舉的案例,讓人不禁聯想到已經在國際社會被廣泛揭露出來的中共活摘人體器官的罪惡。 旅美法律學者、前中國政法大學教師 滕彪: 「中共現在的紅線是非常多,有些紅線並不明確,有內部政策。所以有時候學者、知識分子或者網民他們本身可能沒有討論那些最敏感的話題,但當局認為可能和那個有直接或間接關係,也可能會導致封殺。」 5月底習近平重提加強中共的國際輿論影響力問題,滕彪認為中共對內言論收緊和對外加大宣傳的作法,都表現出中共根本上的不自信,對延續政權的一種焦慮。 新唐人記者 李蘭 紐約採訪報導
Show All
Comment 0