ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
108 views • February 7, 2022

북한 주민 반발 시작! 배우자 외도 이혼 사유 안된다고!│칸중국 코리아 뉴스

2022-01-03 이유진 보도 소식1. 북한 주민 반발 시작, 민원 폭발 조짐! 소식2. 바람피워도 이혼 안돼 산둥 고등법원 글 논란 - 출처: 《칸중국》코리아 https://youtu.be/q7nGNgH57gI 더 빠른 소식을 원한다면 《칸중국》코리아 유튜브 채널을 구독하세요. https://www.youtube.com/channel/UCm7fmBqDjPe4vxvR9eY7ljQ
Show All
Comment 0