אנו משתמשים בעוגיות כדי להבין כיצד אתה משתמש באתר שלנו וכדי לשפר את חווייתך. זה כולל התאמה אישית של תוכן ופרסום. על ידי המשך השימוש באתר שלנו אתה מקבל את השימוש שלנו ב- Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
258 views • November 30, 2021

"헝다"발 위기, 중국 부동산 기업들 휘청 [더빙.ver]

NTD Korea
NTD Korea
00:00:00:29 - 00:00:04:12 중국의 부동산 시장이 내리막길을 이어가고 있습니다 00:00:04:12 - 00:00:09:17 지난 20년 간 업계는 대규모 부채를 발판으로 큰 돈을 벌어들이고 있었습니다 00:00:09:17 - 00:00:14:22 하지만 경제 상황이 악화되면서 개발업자들은 막대한 손실을 보고 있습니다 00:00:14:22 - 00:00:16:26 일부 투자자들은 그들의 채권을 매각하고 00:00:16:26 - 00:00:22:11 다른 한편에서는 업황 개선에 대한 기대감으로 채권을 구입하고 있습니다 00:00:22:11 - 00:00:24:25 그리고 그 희망에는 이유가 있습니다 00:00:24:25 - 00:00:28:25 월요일, 빚더미에 앉은 ‘헝다’그룹의 주가는 5% 하락했습니다 00:00:28:25 - 00:00:35:05 쉬자인 회장이 자금난 해소를 위해 자신의 지분 3억 달러치를 매각한데 따른 것입니다 00:00:35:05 - 00:00:40:22 회사의 전체 부채 규모는 그 1천 배에 달하는 3천억 달러입니다 00:00:40:22 - 00:00:46:04 또다른 중국 기업 ‘판타시아(화양녠)’는 주식 시장에서 거래가 중단됐습니다 00:00:46:04 - 00:00:53:09 지난주, 해당 회사의 홍콩 법인은 채무 변제를 위해 모든 자산을 매각하는 절차에 들어갔습니다 00:00:53:09 - 00:00:59:03 지금까지 최소 네 군데의 중국 부동산 기업이 달러 채권 이자 지급에 실패했습니다 00:00:59:03 - 00:01:02:10 일부 기업들은 자산을 매각해 현금을 마련하고 있습니다 00:01:02:10 - 00:01:07:24 하지만 일부 국제 투자자들은 자금난에 허덕이는 기업들의 저평가된 주식을 사모으고 있습니다 00:01:07:24 - 00:01:14:08 그들이 살아남아 다시 한 번 ‘캐시 카우’로 거듭날 것이라는 기대감에서입니다 00:01:14:08 - 00:01:19:21 2015년 중국의 부동산 대기업 ‘카이사’는 역외 채권 이자 지급을 하지 못한 적이 있습니다 00:01:19:21 - 00:01:22:25 중국 밖의 투자자들에게는 상당히 드문 일이었습니다 00:01:22:25 - 00:01:30:26 당시 회사는 채무 조정을 겪은 뒤 회생했고 2년 후 주식시장에 재 상장 된 바 있습니다 00:01:30:26 - 00:01:35:14 하지만 이번 위기로 카이사는 채권 이자 지급을 몇 차례 놓쳤습니다 00:01:35:14 - 00:01:39:15 현재 회사의 신용등급은 CCC- 등급입니다 00:01:39:15 - 00:01:42:11 전혀 신용할 수 없다는 의미입니다 00:01:42:11 - 00:01:47:17 현재 기업은 2015년과 같은 채무 구조조정을 시도하고 있습니다 00:01:47:17 - 00:01:50:05 그 효과에 대해서는 현재로서는 미지수입니다 - 🚨어떤 일이 벌어져도 저희 소식을 받을 수 있도록 뉴스레터를 구독하세요. https://kr.theepochtimes.com/join1 - 🚨검열없는 자체 개발 플랫폼 유메이커를 만나보세요. 우리 영상을 시청하실 수 있습니다. https://www.youmaker.com/channel/1eac45ee-01a3-4366-8943-c42017cb2a96 - 여러분의 후원은 큰 힘이 됩니다. 하나은행 (주)에포크미디어코리아 415-910022-14004 - 채널 구독 하기: https://www.youtube.com/channel/UCdL6zLzOiDJScnPV80oNIdA?sub_confirmation=1 - © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0