Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,002 views • August 7, 2021

中國也有「百慕大 」?它被列為「中國十大旅遊禁區」之一,位於中國最大淡水湖「鄱陽湖 」連接長江的咽喉地段,30年吞船200艘。| # 故事傳奇

故事傳奇
故事傳奇
#故事傳奇 #百慕大 #鄱陽湖 二戰即將結束的1945年4月16日這天風和日麗。 日軍的「神戶號」運輸船裝載著200多名士兵和大量古玩字畫、金銀珠寶在鄱陽湖上行駛。 船經老爺廟水域時,海心突然「呼」的湧起一股巨浪,剎那間巨浪排空,大霧迷漫,暴雨傾盆。 此時,「神戶號」莫名其妙斷裂下沉,迅速從湖面消失,之後立刻雲開霧散,一派風和日麗。 了解更多資訊!看更多⬇️ 原文連結: https://www.epochtimes.com/b5/18/10/3/n10757552.htm 歡迎大家為大紀元「👍按讚、分享、留言」支持大紀元 讓全世界看到正義:https://donate.epochtimes.com​ 🛎如果您身在中國,能獲取第一手真實資訊,卻又無法自由表達心聲,大紀元為您提供快速及時的傳播窗口,將您看到、聽到的最新情況、百姓心聲與訴求以影片、照片、文字的形式發表在國際媒體,讓全球了解真相,並給予全力的支持與幫助! ✅ 大紀元爆料平台電話:+1 (201) 614-3989;電子郵件:talkdjy@gmail.com 關注 #大紀元社群​ : 電子報: http://bit.ly/38iWPev​ Telegram: https://t.me/djynews​ 推特:https://twitter.com/dajiyuan​ 大紀元網站: https://www.epochtimes.com​ 中國新聞推特: https://twitter.com/china_epoch​ 大紀元臉書:https://www.facebook.com/djy.news​ IG :https://www.instagram.com/china_epoch...​ 關注更多 #大紀元YouTube​ 頻道 : 環球新聞: https://bit.ly/2xSqTkj​ 中國禁聞: https://bit.ly/2KrTiQZ​ 美國思想領袖: http://bit.ly/2sh8F9o​ 大紀元新聞網: http://youtube.com/c/djynews​ 購買大紀元紀念品 :http://bit.ly/2SVgZGn​ #大紀元直播​ 收看方式: 大紀元新聞網: http://bit.ly/382fQ4o​ 大紀元臉書直播: facebook.com/djy.news 中國也有「百慕大 」?它被列為「中國十大旅遊禁區」之一,位於中國最大淡水湖「鄱陽湖 」連接長江的咽喉地段,30年吞船200艘。| # 故事傳奇
Show All
Comment 0