เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
167 views • January 27, 2022

Dr.SHIVA SPECIAL BROADCAST: How YOU Can Change the World. #TruthFreedomHealth

drshiva
drshiva
Dr.SHIVA SPECIAL BROADCAST: How YOU Can Change the World. #TruthFreedomHealth. An immigrant shares his moving journey to his discovery of #TruthFreedomHealth. Dr.SHIVA Ayyadurai, MIT PhD, the Inventor of Email, world-renowned engineer, scientist, educator, entrepreneur, activist, and author, is a Fulbright Scholar, Westinghouse Science Honors Awardee, Nominee for the National Medal of Technology and Innovation, who has published in major peer-reviewed journals such as IEEE, Nature Neuroscience, CELL's Biophysical Journal. Dr.SHIVA is dedicated to educating world on the Science of Systems that is Beyond Black & White, Beyond Left and Right, so Working People Unite for Truth Freedom Health. Only a Systems Science Approach can provide a comprehensive method to understand connections among the parts of any system to elicit the science of all systems to reveal these three principles: 1) interconnection of Truth Freedom Heath; 2) why a bottom's up decentralized movement is necessary win #TruthFreedomHealth; and, 3) the insidious not-so-obvious-establishment which is the eternal disturbance to winning #TruthFreedomHealth. Learn the Foundations of System. Sign up at TruthFreedomHealth.com to become a #TruthFreedomHealth Warrior-Scholar. Get Educated or Be Enslaved! Become a Truth Freedom Health Warrior! TruthFreedomHealth.com
Show All
Comment 0