Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
174 views • January 19, 2022

[Diet] Chicken Breast Sausage ♫

Food Chef
Food Chef
Hi YouTube! I lost 10 lbs so far. It has already been 2 weeks right? Um... I ll never give up. Impossible? I'm possible!! Thank you always for watching! 으아 힘드르다! 5킬로 감량 성공했습니다! 아직 10킬로나 더 감량해야 목표치에 도달 하지만 절대 포기 하지 않고 성공하겠습니다! 다이어트 가즈아!! Credit: Filmaker: Jaeyoung Choi of Food Letter (goo.gl/mdFUvR)"
Show All
Comment 0