Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
18 views • January 25, 2022

佈局智慧醫療 陽明交大合校|焦點探索 探索【產業趨勢】|@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播

陽明交大整併後,分布五個縣市、橫跨9校區,創新學制促進跨領域整合 交大校友 宣明智董事長:「跨醫電的新領域,我們要比別人更傑出。所以說原來我們強的地方還要更強,陽明強的地方也要更強,合起來的地方我們要變的是超強。」 陽明交大校長 林奇宏:「這是一個兩個學校合起來新生的學校我們有一個叫做醫師科學家的專案 我們有一個叫做醫師工程師的program,尤其合校之後,我們營造的舞台,是真正對於想要做跨領域研發友善的舞台。」 前陽明校長 梁賡義:「我覺得原來成立的傳統,他的一些好的文化值得繼續來維護。相對我相信交大也是這樣,還是不要忘本。」 陽明交大校長 林奇宏:「我們有一個叫做醫師工程師的program,他從原來的陽明大學的醫學系另外分成一組,那這一組到我們交大校區,直接跟我們電機系的同學一起修課。所以不只是說修的課程,你身處的環境,你認識的人,你的同儕,你的同學,那這種叫做跨域的擾動。他們如果能夠做成一輩子的朋友,不管是在求學階段,未來在職涯發展的階段,都會是好的同伴,所以容易產出我們希望達到的跨領域合作研發這樣一個效果。」...... 更多產業趨勢➡ https://bit.ly/35mVsPG #陽明交大 #焦點探索 📍 Youmaker ➡ https://pse.is/NTDAPTV (按「Follow」) 📍 safechat ➡ http://bit.ly/35wXUjD (訂閱+按小鈴鐺) 📍 官網 ➡ https://www.ntdtv.com.tw/ (加入書籤) 📍 telegram➡ https://t.me/ntdaptv 📍 FB➡ http://bit.ly/2ITZwJp 📍 LINE社群➡ https://bit.ly/37PvMZp 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3ag6Trt ====================================== 📍請將官網加入書籤(提供每日新聞和節目) | https://www.ntdtv.com.tw/
Show All
Comment 0