Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
261 views • January 5, 2022

【被黃標】💥美單日病例破百萬!鄭州禹州封城,寧波上萬人被隔離;西安男子絕望T樓,奇葩隔離點18人同住一房!申請隔離不批准,全家6口都傳染;開年炮打雙燈,習近平開鍘金融系【新聞看點 李沐陽 01.05】

支持沐陽,加入會員看更多 👉👉http://muyangshow.com 訂閱優樂客電子報,掌握每日更新!👉👉https://www.youlucky.biz/follow-us +今日內容 00:00 🔥我們都需要真相🔥 03:15 美單日病例破百萬 奧米克戎是罪魁 07:49 鄭州2區管控 禹州全面封城 11:45 上萬人被隔離 寧波有些危險? 14:23 男子絕望T樓 失獨老人恐危險 16:32 看守所變隔離點 隔離房成集體宿舍 18:53 申請隔離不批准 全家6口都染疫 20:40 開年炮打雙燈 習近平開鍘金融系 西安的疫情依然非常嚴重,封城和隔離帶來的次生災害仍然在加重。與此同時,河南禹州全市和鄭州的2個區已經封城了,浙江寧波的一個大型工廠也有上萬人被隔離。但當局這麼做,真的是要控制疫情嗎? #西安封城 #河南禹州封城 #美單日確診百萬 - ⭕️ 沐陽會員專頁:http://muyangshow.com ▶️ 歡迎訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 https://www.youtube.com/channel/UCPMqbkR35zZV1ysWGXJPW-w?sub_confirmation=1 ⭕️大陸免翻牆訂閱會員指南👉 https://www.youlucky.biz/post/youlucky_ogate - 🔔 為防止youtube直接刪除視頻,請關注沐陽博客,每日更新【含原始無遮蓋圖像】: https://www.youlucky.biz/mu-yang-article ( 沐陽有任何文章和視頻的更新消息,我們都將在第一時間提供給您!) - 訂閱優美客Youmaker新平台👉https://www.youmaker.com/c/NewsInsight ⭕️ 請捐助【新聞看點】🙏 : https://www.youlucky.biz/mu-yang-about (不通過YouTube的捐款方式 - 可以信用卡,可以Paypal,在美國也可以銀行轉帳) - 💎 爆料郵箱: xwkd2017@gmail.com 💎 會員與捐款問題: newsinsight00@gmail.com 💎 歡迎關注 Parler: https://parler.com/profile/Muyang ------------------------------------------------ 相關鏈接: 病毒長眼睛親共疫情重 https://youtu.be/WhDykUgVQMA 病毒有眼睛:金替身疑雲 好萊塢親共遭疫重創 https://youtu.be/Xb1ALyznN_8 病毒有眼睛:世界名校疫重背後 https://youtu.be/OIaPOe9SIs 病毒有眼睛:聯合國紅色背景 https://youtu.be/C0-a0zBsDLk 病毒有眼睛:一帶一路成「疫路」 https://youtu.be/y-OgNUaN3hc 病毒有眼睛:巴西為何突然爆發 https://youtu.be/Ks9QAWvmvbs 病毒有眼睛:美國疫情為何嚴重? https://youtu.be/_nKZMSrANCM 病毒有眼睛:德國疫情爆發 鮮為人知祕密 https://youtu.be/umaHq7Bc-Hc 病毒有眼睛:俄印疫情為何飆升 https://youtu.be/uKIZNk-HybY 病毒有眼睛:伊朗2500萬染疫 https://youtu.be/71SicZXcZ88 病毒有眼睛:巴西疫情急劇飆升 失控的背後 https://youtu.be/-UhWyFl2OkQ ------------------------------------------------ * 新聞看點視頻名單: https://www.youtube.com/playlist?list=UUPMqbkR35zZV1ysWGXJPW-w - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com © All Rights Reserved. - ©️ 版權所有 【被黃標】💥美單日病例破百萬!鄭州禹州封城,寧波上萬人被隔離;西安男子絕望T樓,奇葩隔離點18人同住一房!申請隔離不批准,全家6口都傳染;開年炮打雙燈,習近平開鍘金融系【新聞看點 李沐陽 01.05】
Show All
Comment 0