Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
78 views • June 17, 2021

總統感謝賀瑞普:會和全球夥伴合作 保護台灣每個人|@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播 |20210617

曾經多次訪台,並勇敢拒絕中共「一中框架」的捷克布拉格市長賀瑞普,在台北時間15日深夜放上為台灣打氣的影片,他對於有政治力阻礙台灣取得疫苗感到震驚,並說,過去捷克為疫情所苦時台灣出手協助,他敦促捷克政府向台灣運送疫苗,請台灣繼續堅強。 #油管言論審查​​ #新唐人亞太台搬家中​​ 📍 Youmaker ➡ https://pse.is/NTDAPTV (按「Follow」) 📍 safechat ➡ http://bit.ly/35wXUjD (訂閱+按小鈴鐺) 📍 官網 ➡ https://www.ntdtv.com.tw/ (加入書籤) 📍 LBRY➡ http://bit.ly/3npw2UL 📍 MeWe➡ http://bit.ly/2KIor6G 📍 telegram➡ https://t.me/ntdaptv 📍 FB➡ http://bit.ly/2ITZwJp 📍 LINE社群➡ https://bit.ly/37PvMZp 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/ntdtvfriends ====================================== 📍請將官網加入書籤(提供每日新聞和節目) | https://www.ntdtv.com.tw/
Show All
Comment 0