Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • March 25, 2021

The Million Pound Note 01: 百萬英鎊 01

老電影
老電影
本片拍攝於1953年,根據馬克·吐溫的小說《一張百萬英鎊的鈔票》改編。富豪之家的兩兄弟,從銀行取出面額為一百萬英鎊的鈔票,想以此驗證一個窮人拿到這張巨額鈔票的結局。哥哥認為這張鈔票對一個窮人毫無價值,最終他還是會窮困潦倒;而弟弟則認為他會因為這張鈔票擺脫困境過上富足的生活。為了證明各自的理論的正確的,兄弟兩人為此打起了賭。他們將這張鈔票留給窮困潦倒的美國小夥子亨利·亞當斯(格利高里·派克 Gregory Peck 飾)後出國旅行了,留下對未來一片迷茫的亨利。 人們對這位突然暴富的罕見富翁,竟拼命地拉攏他,從免費吃飯,買衣服,到免費住宿,一個個像乞丐一樣討好他,並不斷提高他的社會地位。不僅如此,這位幸運的小夥子還取到了一位好妻子和三萬英鎊的銀行利息,從此以後過著非常幸福的生活。
Show All
Comment 0