เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
70,752 views • May 19, 2022
video privacyUnlisted

Pfizer’s mRNA Vaccine Goes Into Liver Cells and Is Converted to DNA: Study

Facts Matter
Facts Matter
A new bombshell study that was just published by researchers in Sweden found that, within a Petri dish, the synthetic mRNA from the Pfizer vaccine is able to enter human liver cells, and then be reverse-transcribed into spike DNA. The reason that this is such a big deal is because this scenario was something that both health experts as well as the fact-checkers have said—for over a year now—couldn’t possibly happen. In fact, to this very day, the CDC’s official website claims the exact opposite is true. In order to figure out what’s real, one of the best health reporters here at the Epoch Times reached out to multiple health agencies, as well as multiple vaccine manufacturers, in order to get their source documentation. But no one was willing or able to hand it over. Stay tuned for our newsletter so you won’t miss out on our exclusive videos and private events. Listen to Podcasts: iTunes Podcast: https://ept.ms/FactsMatterApplePodcast Spotify Podcast: https://ept.ms/FactsMatterSpotifyPodcast Google Podcast: https://ept.ms/FactsMatterGooglePodcast Click the “Save” button below the video to access it later on “My List” Follow Facts Matter on social media: Twitter: https://twitter.com/FactsMatterRB Truth Social: https://truthsocial.com/@FactsMatterRoman Gettr: https://gettr.com/user/factsmatterrb Gab: https://gab.com/factsmatterroman Telegram: https://t.me/FactsMatter_Roman Instagram: @epoch.times.roman Follow EpochTV on social media: Facebook: https://www.facebook.com/EpochTVus Twitter: https://twitter.com/EpochTVus Rumble: https://rumble.com/c/EpochTV Gettr: https://gettr.com/user/epochtv Gab: https://gab.com/EpochTV Telegram: https://t.me/EpochTV Parler: https://parler.com/#/user/EpochTV
Show All
Comment 0