Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
 
1x
2 views • March 31, 2020

Soft Music - Relaxing, Stress Relief, Spa, Yoga, Meditation Music 心靈SPA|瑜珈冥想|舒壓放鬆純音樂 ♫8

The beautiful melody, the direct and intangible healing energy, which can relieve physical and mental tension, relax, improve energy, and also eliminate the troubles in the heart and help sleep. 優美的旋律,有著直接又無形的療癒能量,可以紓解身心的緊張,使人放鬆,提昇活力,還可以消除心中的煩惱,幫助睡眠。 TV Program: https://bit.ly/3awV4Ma 當路邊的阿勃勒越來越綻放,彷彿宣告著夏天已到來,也讓銀河再次登上夏夜的舞台。我們隨著好萊塢獲獎音樂人陳東的鋼琴曲〈在沒有時間的國度〉,感受一場浪漫的星空夜話。 #RelaxingMusic #Yoga #Meditation
Show All
Comment 0