Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
23 views • May 14, 2021

蜜蜂授粉好忙碌 哥倫比亞打造專屬旅館 - 蜜蜂的家 - 新唐人亞太電視台

近來,蜜蜂的生存環境面臨威脅。為了保護境內的蜜蜂,哥倫比亞特地打造出一種洞狀的「蜜蜂旅館」,讓蜜蜂在一天的辛勤工作後,有地方好好休息。 一隻蜜蜂正爬進一個空心的竹筒裡,拉遠一看,原來是草地上幾個六角型結構物的一部分,這是哥倫比亞阿布拉河谷的大都會區當局(Aburra Valley Metropolitan Authority)專門為蜜蜂打造的旅館,提供蜜蜂在經歷一天的忙碌授粉之後,有恢復體力的地方。 「蜜蜂旅館」由木頭打造而成,屋頂釘上丙烯酸材質,防止雨淋。「旅館」內有不同尺寸的竹筒,可讓各種體型的蜜蜂,找到最適合自己的「房間」,獲得充分休息。 當局風險管理部門助理 瓦倫西亞:「這就像一家旅館,在這裡蜜蜂可在其房間,在這些竹吸管的其中一根,度過安靜時刻,然後再重新出發。」 每次蜜蜂回來時,可能會住同一個房間,也或許會換新地方。因此,當局風險管理部門助理瓦倫西亞(Hector Ivan Valencia)在白天會使用油漆刷等工具,仔細清潔每個房間。 當局風險管理部門助理 瓦倫西亞:「如果這是一家普通旅館,我將是打掃房間的人之一。」 哥倫比亞是世界第2大生物多樣性國家,該國環境部已註冊了其境內的550種蜜蜂,儘管真正的蜜蜂種類可能高達1千4百多種。 然而人類使用的殺蟲劑和化學肥料,威脅到蜜蜂的生存空間,為了保護豐富多樣的蜜蜂物種,當局特地打造出能讓牠們獲得充分休息的「蜜蜂旅館」。 新唐人亞太電視 葉恩婕 綜合報導 🔔請訂閱我們 https://youtube.com/user/NTDAmazingWorld 🆗再開啟小鈴鐺 ✅定時來點正成長喔 官方網站👉https://www.ntdtv.com.tw/program/大千世界
Show All
Comment 0