Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
91 views • May 22, 2021

Patterson Shoring State St. House Elevation - Time-lapse

Colorful Arts
Colorful Arts
Patterson Shoring State St. House Elevation They take home elevation to the next level. Credit: PattersonShoring - https://www.youtube.com/channel/UCtUWLZAiZC2LY40TGmv4hEQ
Comment 0