Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
5 views • December 12, 2020

Congratulating Archbishop Desmond Tutu on Receiving the Human Rights Global Treasure Award

Dalai Lama
Dalai Lama
His Holiness the Dalai Lama congratulates Archbishop Desmond Tutu on receiving the Human Rights Global Treasure Award presented by Article3.org on December 10, 2020.
Comment 0