เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
144 views • December 28, 2021

Mooji ~ Effortlestly At Rest

TheSpiritualLibrary
#Mooji #Inthepresent27 #Buddhism Mooji is a true light in this world, whose presence, wisdom and loving guidance point us to who we are beyond the limitations of our personal conditioning and identity. In open interactions with this great spiritual Master, seekers of Truth from all backgrounds and traditions are introduced to the direct path to freedom through self-inquiry and The Invitation—which is proving to be one of the most effective aids for true and lasting Self-realisation. Universal in his appeal, Moojibaba’s wisdom, compassion, openness and humour profoundly touch the hearts of those who meet him, thereby inspiring each one to find within themselves the deep peace, love and silence they recognise in him. Mooji—Anthony Paul Moo-Young—was born on 29 January, 1954 in Port Antonio, Jamaica to Euphemia Bartlett (later Euphemia Hamilton) and Enos Moo-Young. When he was about a year old, Euphemia moved to England, and young Anthony remained in Jamaica in the care of his father and his aunt, Eunice. 'Miss Nicey', as she was lovingly called, embraced the child with great love and care as though he was her own son. Anthony, or 'Tony Moo', also regarded her as his kind and loving mother. Enos was a very devoted and affectionate father. He himself was highly respected in their town because of his kindness, equanimity and warmth towards everyone. He was seen by many as a friend and was affectionately called ‘Papa Enos’ or ‘Maas Enos’ (Maas is a warm and respectful way of greeting a man, used instead of the title ‘Mr’). Interested in his lectures please visit https://mooji.org/mooji
Show All
Comment 0