ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
649 views • March 8, 2023

LIVE: House Democratic Caucus Chair Aguilar Holds Press Conference

NTD News
NTD News
U.S. House Democratic Caucus Chairman Rep. Pete Aguilar (D-Calif.) holds a press conference at 10:45 a.m. ET on March 8.
Comment 0