We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
7 views • November 18, 2022

20221117 一台灣志願軍所屬烏軍,在盧甘斯克北部突破防線抓獲俄軍軍官!

數位台灣家族
Chi̍t ê Tâi-oân chì-goān-kun só͘-sio̍k ê O͘-kun, tī Luhansk pak-pêng tu̍t-phòa hông-sòaⁿ lia̍h--tio̍h Gô-kun kun-koaⁿ! 一台灣志願軍所屬烏軍,在盧甘斯克北部突破防線抓獲俄軍軍官!
Comment 0