Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
133 views • December 12, 2021

Fashion Week "Wet Hair" & Huda Beauty Desert Dusk - HAIR TUTORIAL | ARIBA PERVAIZ

Hair for All
Hair for All
Fashion Week "Wet Hair" & Huda Beauty Desert Dusk - HAIR TUTORIAL | ARIBA PERVAIZ Credit: Ariba Pervaiz (YouTube.com/aribapervaiz | Instagram.com/ariba_pervaiz/ | aribapervaiz.com)
Comment 0