ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
34 views • April 20, 2022

烏軍太強 俄軍改打白羅斯向普京交代?大翻譯曝光小粉紅 哥大撤回錄取通知 主播:黃曉翔

希望之聲粵語頻道
#俄羅斯 軍隊擬入侵 #白羅斯 好在5月9日戰事結束前對 #普京 有交代。 烏情報:俄軍計畫入侵白羅斯 烏填妥入歐盟問卷 丹麥擬與俄能源脱鈎 Google地圖更新 中俄軍事空拍圖突然清晰 大翻譯曝光小粉紅 哥大撤回錄取通知 重要信號 全中國統一大市場
Show All
Comment 0