Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
47 views • July 12, 2022

🔥50年首見!岸田突發籤證給他,習中央定跳腳;馬斯克回應推特要告,發狂笑四連拍;習應憂洩家底短處全曝,共軍可能被迅速摧毀;河南書記為習中央成箭靶;越多共和黨人搶大選對川普越有利 |【阿波羅網NT】

🌻 00:00 摘要 🌻 01:44 河南書記樓陽生掩耳盜鈴 為習近平中央如此分憂成眾矢之的 🌻 03:44 香港擬仿大陸推健康碼 「數碼極權」來臨 🌻 04:18 看齊北京防疫清零 澳門無異於封城禁足沒收入 60多萬人聚集檢查 🌻 04:54 中共頻繁演習反洩家底短處全曝 習近平應擔心共軍可能被迅速摧毀 🌻 08:35 50年來首見!岸田突發籤證給他 習近平中央勢必跳腳 🌻 11:07 收購破局推特要提告 馬斯克發推文「狂笑四連拍」回應 🌻 12:05 共和黨愈多人搶2024總統門票 愈有利川普 蓬佩奧這樣說 🌻 14:10 加拿大放行俄國渦輪機:德國欣慰 烏克蘭抵制 訂閱副频道:https://www.youtube.com/channel/UCUvyZm6pukKtQ6ozfMZhM-Q 訂閱主频道連結: https://www.youtube.com/user/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 加入會員連結 : https://www.youtube.com/user/aboluowang/join 阿波羅網爆料信箱:aboluobl@gmail.com 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! #日本首相岸田 #習近平中央 #馬斯克 #共軍 #解放軍 #川普 #特朗普 #賴清德 #阿波羅 #阿波羅網 歡迎大家加入阿波羅網電報頻道:https://t.me/aboluowang Twitter推特:https://twitter.com/aboluowang Facebook臉書:https://www.facebook.com/aboluowang/
Show All
Comment 0