Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
65 views • May 23, 2022

5月21日郑州。河南省银监会门口聚集大批受害储户群众,高喊“河南银行,还我存款”。事发河南几家地方村镇银行无钱可取。

ACM盟传媒
ACM盟传媒
May 21: depositors in Henan rally outside the Henan office of China Banking & Insurance Regulatory Commission in Zhengzhou again, carrying protest placards that say “河南银行 还我存款” and shouting the same slogan. Youtube打壓限制,我們需要你的支持! 請資助我們: https://www.paypal.me/acm2017 請加入频道会员: https://www.youtube.com/channel/UCcKRae8C9DaCtR59L5LjkHA/join
Show All
Comment 0