Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
226 views • March 26, 2022

💥中南海內部著🔥?微博刪帖屏蔽;黑匣子得而復失?FDR四種命運;飛行員背後秘密,副駕駛有自S企圖?俄軍再現倒戈,又一中將陣W?習近平致電尹錫悅,王毅暗訪塔利班【新聞看點 李沐陽 03.26】

支持沐陽,加入會員看更多 👉👉http://muyangshow.com 訂閱優樂客電子報,掌握每日更新!👉👉https://www.youlucky.biz/follow-us +🎯免翻牆1:https://tinyurl.com/y9etc9zj +🎯支持播放綠標影片:https://youtube.com/playlist?list=PLs2dnbECTl4eld3OCIyvKI1ZSdy7Zc32I +今日內容 00:00 🔥我們都需要真相🔥 03:30 中南海內著🔥? 微博刪帖屏蔽 08:26 黑匣子得而復失? 7記者聯名撒謊? 12:15 連串詭異有貓膩 FDR四種命運 15:35 飛行員背後有秘密 副駕駛企圖自S? 20:46 俄又一中將陣W? 曾單次💥 S 300難民 23:22 烏軍使用「聖甲蟲」 俄軍倒戈🔥併? 26:07 習致電韓候任總統 金正恩捅簍子? 30:32 王毅暗訪阿富汗 塔利班可能整事? 圍繞第二個黑匣子,中共當局出現了一連串的詭異動作,這預示著黑匣子的四種可能命運,哪一種會出現呢? 我聯繫了一位飛行員朋友,請他分享專業的觀點,如何看待東航空難事件。他指出了觀察到的詭異現象,並提供一個線索深挖。在他的指點下,果然發現了一些「驚人」的情況。 #東方航空 #中南海著火 #習近平致電尹錫悅 - ⭕️ 沐陽會員專頁:http://muyangshow.com ▶️ 歡迎訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 https://www.youtube.com/channel/UCPMqbkR35zZV1ysWGXJPW-w?sub_confirmation=1 ⭕️大陸免翻牆訂閱會員指南👉 https://www.youlucky.biz/post/youlucky_ogate - 🔔 為防止youtube直接刪除視頻,請關注沐陽博客,每日更新【含原始無遮蓋圖像】: https://www.youlucky.biz/mu-yang-article ( 沐陽有任何文章和視頻的更新消息,我們都將在第一時間提供給您!) - 訂閱優美客Youmaker新平台👉https://www.youmaker.com/c/NewsInsight ⭕️ 請捐助【新聞看點】🙏 : https://www.youlucky.biz/mu-yang-about (不通過YouTube的捐款方式 - 可以信用卡,可以Paypal,在美國也可以銀行轉帳) - 💎 爆料郵箱: xwkd2017@gmail.com 💎 會員與捐款問題: newsinsight00@gmail.com 💎 歡迎關注 Parler: https://parler.com/profile/Muyang ------------------------------------------------ 相關鏈接: 病毒長眼睛親共疫情重 https://youtu.be/WhDykUgVQMA 病毒有眼睛:金替身疑雲 好萊塢親共遭疫重創 https://youtu.be/Xb1ALyznN_8 病毒有眼睛:世界名校疫重背後 https://youtu.be/OIaPOe9SIs 病毒有眼睛:聯合國紅色背景 https://youtu.be/C0-a0zBsDLk 病毒有眼睛:一帶一路成「疫路」 https://youtu.be/y-OgNUaN3hc 病毒有眼睛:巴西為何突然爆發 https://youtu.be/Ks9QAWvmvbs 病毒有眼睛:美國疫情為何嚴重? https://youtu.be/_nKZMSrANCM 病毒有眼睛:德國疫情爆發 鮮為人知祕密 https://youtu.be/umaHq7Bc-Hc 病毒有眼睛:俄印疫情為何飆升 https://youtu.be/uKIZNk-HybY 病毒有眼睛:伊朗2500萬染疫 https://youtu.be/71SicZXcZ88 病毒有眼睛:巴西疫情急劇飆升 失控的背後 https://youtu.be/-UhWyFl2OkQ ------------------------------------------------ * 新聞看點視頻名單: https://www.youtube.com/playlist?list=UUPMqbkR35zZV1ysWGXJPW-w - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com © All Rights Reserved. - ©️ 版權所有 💥中南海內部著🔥?微博刪帖屏蔽;黑匣子得而復失?FDR四種命運;飛行員背後秘密,副駕駛有自S企圖?俄軍再現倒戈,又一中將陣W?習近平致電尹錫悅,王毅暗訪塔利班【新聞看點 李沐陽 03.26】
Show All
Comment 0