Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
155 views • December 7, 2021

Build Back Better to Cap Insulin at $35 per Month

NTD News
NTD News
President Joe Biden is again urging the Senate to pass his Build Back Better bill. He promotes the bill as a way to lower prescription drug prices and lists three things the bill would do to make it happen.
Comment 0