Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
17 views • January 5, 2023

「人礦」一詞突然爆火,中共當局急刪;台灣又要發錢了!日本震撼中國網路:世界老年化第一,過世率那麼低?!| #秦鵬政經觀察 1/4/2023 2023-01-04 21:28

#秦鵬觀察 #人礦 #台灣發錢 「人礦」一詞突然爆火中國網路,當局急忙刪除。 台灣又要發錢了!想起胡錫進的名言「大家都發錢了就等於沒發錢」,真的是這樣嗎? 日本奇蹟震撼中國網路:世界老年化第一的國家,過世率居然那麼低!中共衛健委的最新統計數字成笑話,外交部聲稱要對其它國家「對等報復」。 ---------------------- 🎉歡迎訂閱「乾淨世界」► https://www.ganjingworld.com/zh-TW/channel/uAMlAuOMWRAiZMH6rbfmCvg ⭕️ 支持我們,請捐助【秦鵬觀察】🙏 :https://donorbox.org/qinpeng (不通過YouTube的捐款方式:可以选择信用卡,可以Paypal) ⭕️ 歡迎訂閱 + 按小鈴鐺 🔔:https://www.youtube.com/channel/UCwX6rw_QzJbFzvr1CzivxIg?sub_confirmation=1 (小鈴鐺記得開起“全部”通知) ⭕️ 合作邀約 & 爆料反饋: Qinpeng513@gmail.com ----------------------- 💎 加入電報Telegram:https://t.me/qinpengchannel 💎關注秦鵬推特:https://twitter.com/shijianxingzou -------------------------- Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 @: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com ------------------------------------------------- © All Rights Reserved 「人礦」一詞突然爆火,中共當局急刪;台灣又要發錢了!日本震撼中國網路:世界老年化第一,過世率那麼低?!| #秦鵬政經觀察 1/4/2023
Show All
Comment 0