เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
182 views • July 1, 2022

EP136 บันทึกการกลับชาติมาเกิด- การเห็นความจริงหลังจากการตายอย่างทุกข์ทรมานในถ้ำ

ในฤดูร้อนปี 2014 ขณะที่ผมกำลังอ่านหัวข้อเรื่องการจำศีล (ปี้กู่ / bi-gu) ผมมักจะเห็นภาพต่างๆ: ผมเคยเป็นนักพรตเต๋าบำเพ็ญอยู่ในถ้ำ และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ทุกครั้งที่อ่านถึงท่อนนี้ ผมยังคงเห็นเรื่องราวต่าง ๆ ในช่วงชีวิตนั้น สิ่งเหล่านี้รวมถึงทัศนียภาพบนสวรรค์และอาจารย์ลัทธิเต๋าที่พา "ผม" อีกร่างหนึ่งไป ในขณะที่ "ผม" อีกร่างหนึ่งก็กลับชาติมาเกิด รับฟังตอนอื่น ๆ ได้ทาง youmaker.com/c/falunthairadio และ falunthairadio.blogspot.com
Show All
Comment 0