Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
96 views • March 16, 2022

He mezclado el brócoli con arroz ¡Secreto de las cafeterías! 😱

Gustillos Recetas
Este es un secreto de cafeterías, mezcla el brócoli con arroz y te vas a sorprender con el sabroso resultado. Contacto directo: gustillosrecetas@gmail.com Instagram: https://www.instagram.com/GustillosRecetas/ Facebook: https://www.facebook.com/millonesderecetascaseras/ Playeras de Gustillos: https://teespring.com/stores/gustillos-recetas ————————————————————————————— Mi equipo: Licuadora: https://amzn.to/3mzWtHa Procesadora de Alimentos: https://amzn.to/37rpj7X Juego de Cuchillo: https://amzn.to/2K7h8oO Mi Cámara: https://amzn.to/3r5orOj Tabla de Cortar: https://amzn.to/2KAa0kE Guantes de Cocina: https://amzn.to/3mu5SzC Sartén: https://amzn.to/2LLdrpb Music by Joakim Karud https://youtube.com/joakimkarud
Show All
Comment 0