Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
248 views • August 13, 2022

〈吹替版〉自衛隊 リムパックで初めて「存立危機事態」想定訓練

日米の新たな合同演習が行われました。 日米両国は、世界最大規模の多国間海上軍事訓練である環太平洋合同演習(リムパック2022)でこの訓練を実施しました。
Comment 0