Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
35 views • November 5, 2021

(粵語)在2019年成立的網媒《加山傳播》昨日宣布,鑑於今日情勢發展,即時遣散所有身處香港的成員,「今後《加山傳播》在外之一切華洋瓜葛,俱與該些人士無關」,而海外成員則不受影響。

《加山傳播》創辦人胡戩表示,感謝各位成員不辭勞苦,為紀錄大時代任勞任怨,「憾此夜未能再逆風同行,但願人長久,千里後終能邁向晨曦」。而此後《加山傳播》在香港「只剩回憶,再無餘燼」。
Comment 0