Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
 
1x
2 views • April 11, 2018

바이올린 연주를 처음 듣는 아프리카 아이들, 행복하게 춤을 춰요

N
NTD Korea
썸네일 용 유튜브 영상(편집됨) 출처: https://www.youtube.com/watch?v=Xj5TxA4IQrM
Comment 0