Utilizamos cookies para entender cómo utilizas nuestro sitio y para mejorar tu experiencia. Esto incluye la personalización del contenido y la publicidad. Al continuar utilizando nuestro sitio, aceptas nuestro uso de cookies, la Política de Privacidad y los Términos de Uso Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
56 views • September 27, 2023

Ông Zelensky đang ‘chơi trò chơi thức tỉnh’ với bài diễn văn chiến tranh chống biến đổi khí hậu

Trong một bài diễn văn tại Liên Hiệp Quốc trong tuần lễ từ ngày 18-24/09, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xem cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga cũng là một cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ông Trevor Loudon, cộng tác viên của The Epoch Times và là tác giả của cuốn sách có nhan đề “Nội Thù, Những Người Cộng Sản, Những Người Theo Chủ Nghĩa Xã Hội, và Những Người Theo Phái Cấp Tiến trong Quốc hội Hoa Kỳ,” sẽ thảo luận với chúng ta về những hành động có thể là theo chủ nghĩa thức tỉnh đằng sau bài diễn văn này của ông Zelensky.
Show All
Comment 0