Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
709 views • July 15, 2022

〈字幕版〉米財務省国際担当次官候補 中共の融資影響力抑制に着目

米財務省の重要な役職に指名されたジェイ・シャンボー氏が、中国(共)の世界的な融資影響力を抑制したいと発言しました。
Comment 0