เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
308 views • July 31, 2021

〈字幕版〉「屋内でもマスク着用を」米CDCのマスク政策が反発を呼ぶ

米CDC(米疾病予防管理センター)は感染状況の警戒度が「相当程度高い」又は「高い」地域においては、ワクチンを接種の有無を問わず、全ての人が屋内でマスクを着用するよう推奨しています。これに対して、州知事や議員から反発の声が数多く上がっており、CDCは一貫性のない疑わしい機関であると非難しています。報道をご覧ください。
Comment 0