Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
28 views • May 9, 2021

【4.01 新聞】新聞 法官裁決818案被告罪成;通識科改「公民與社會發展科」;復必泰4月5日恢復接種; 英國延長BNO「特許入境許可」; 布林肯: 香港不享有美特殊待遇 |#役情最前線Zac主播

評論 https://youtu.be/uFeA7Xq6krE 岳山:習近平掌軍陷三大無解死結 🎯訂閱Youmaker👉https://www.youmaker.com/channel/5fd35335-5b74-433e-8b76-400a987409bb 香港大紀元新唐人聯合新聞頻道3月4日起被YouTube封兩個星期。🤦‍♂️🤦‍♂️ 🙏🙏 請各位立即訂閱「香港大紀元新聞頻道2」,觀看最新製作及直播 🔥🔥 https://www.youtube.com/channel/UCCEltrQ8RvIBpMfga_-cX3w 🔍🔍 在YouTube上查詢「新聞頻道2」就可以找到我們! 另外,重要的無過濾新聞 請訂閱香港大紀元的Patreon,我們需要您的支持。💪💪 🆘受到極大勢力的言論審查,我們很快就要被迫轉移陣地,為跟大家保持聯繫,請留下您的電郵地址,到了某個時候我們可通知大家在哪裡找到我們:https://www.epochtimeshk.org/emails 或單獨Email到:epochhk@protonmail.com 請成為我們的Patron:https://www.patreon.com/epochtimeshk 👉選擇「撐Zac」,就可以看到Zac的節目,只是5美元。👉歡迎選擇 30美元 「撐大紀元」,可以看到5位主持人以及大紀元所有節目💪。當然,十分歡迎你選擇 50美元,「大大力撐Zac」,除了表示支持之外,同樣可以看到5位主持人的所有節目。 Patreon訂閱教學影片:https://youtu.be/RY0xUI5InZk 為了更好地跟進,如遇到技術問題,請不要在影片留言區留言,直接聯繫: 電話 / WhatsApp: 37091185 星期⼀⾄⽇及公眾假期10:00 ⾄ 19:00(香港時間) 電郵: info@epochhk.com 🔔歡迎訂閱「役情最前線Zac主播」: https://bit.ly/33XpULK 🔔綠標影片的清單: https://bit.ly/2FCwkbe (大家如果有時間,歡迎狂loop 依個清單) 主播Zac曾任國泰空中少爺,Appraisal 最高分。去年12月被召去見高層,枱上6張fb及IG反送中圖要求Zac招認,後被解僱。 👉🏻 https://youtu.be/t33SXE89-BA 這個是需要真相的時代,也是一個需要正義的時代。我們一直站在赤紅色的土地上,對抗極權,不斷受到打壓。如果大家支持我們媒體,增加我們影響力及製作更多高質素節目,可以幫助我們💪🏻: ✅讚好、留言及分享 ✅首播Live Chat時直接打賞 ✅YouTube的廣告完整看完 ✅直接贊助大紀元:https://www.epochtimeshk.org/sponsors ✅成為我們的Patron: https://www.patreon.com/epochtimeshk ✅網站新聞訂閱:https://hk.epochtimes.com/subscribe 新紀元1️⃣月刊📖現已上市🎉——誰操縱、指使了美國大選舞弊⁉️華盛頓沼澤中的大鱷魚🐊!哪知特朗普早已準備好對策㊙️ 🛒立即購買:https://www.epochtimeshk.org/bookstore --------------------------------------------------------------------------- 珍言真語:https://bit.ly/2SoiCeh 焦點速遞:https://bit.ly/2uY6FEx 有冇搞錯:https://bit.ly/3czOEgH 役情最前線:https://bit.ly/2VOwQs5 鋒筆天下及紀元頭條:https://bit.ly/2PP8B9m 永不放棄 讓全世界看到正義 📩爆料WhatsApp:+852 2770 8836
Show All
Comment 0