Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,224 views • March 24, 2022

精彩片段》🔥為何俄軍現在用匕首飛彈?軍事大國打不贏 接下來?第三次世界大戰山雨欲來?|吳嘉隆|矢板明夫| @新聞大破解

新聞大破解
新聞大破解
入侵烏克蘭超過3個星期,戰況膠著。烏克蘭總統澤倫斯基、俄國總統普丁,都表態願意彼此面對面談判。 📍觀看完整影片 https://www.youtube.com/watch?v=Syoe98305pM&list=PLFEQn_sB0F2EX03PKEZKR_vwA0O8R07MQ&index=2 #匕首飛彈 #第三次世界大戰 #新聞大破解 #極音速飛彈 #高超音速飛彈 #中共是壞不是笨 #吳嘉隆 #矢板明夫 精彩片段》🔥為何俄軍現在用匕首飛彈?軍事大國打不贏 接下來?第三次世界大戰山雨欲來?|吳嘉隆|矢板明夫|@新聞大破解 ------ 【推薦】🔥中共超怕俄羅斯倒下去?中共戰略估算全錯?美國逼中共站隊!只有讓烏克蘭進北約才「不可逆轉」!俄烏戰爭救了2022台灣?俄羅斯暫時成了投資禁區之後? 👉 https://www.youtube.com/watch?v=0_qfeNPUqkM&list=PLFEQn_sB0F2EX03PKEZKR_vwA0O8R07MQ 【推薦】🔥國際秩序被俄烏戰爭重新界定 台灣受益?德日順理成章重新武裝!俄羅斯打不贏烏克蘭打不死!戰爭長期化?中共若介入調停 烏戰後重建恐將重回中共懷抱! 👉 https://www.youtube.com/watch?v=hs02l-BLN4A&list=PLFEQn_sB0F2EX03PKEZKR_vwA0O8R07MQ&index=1 【推薦】🔥中共以為俄烏戰火可以見縫插針?國際正操演金融制裁給中共看!烏克蘭曾全心全意貼上中共一帶一路!國際形勢保護台灣!各種壓力將測試韓新總統! 👉 https://www.youtube.com/watch?v=cQBNCQ2oPk4&list=PLFEQn_sB0F2EX03PKEZKR_vwA0O8R07MQ&index=1 ------ ※以上來賓言論不代表本台立場 ⚡社交媒體持續加劇審查、封鎖、降觸及,請大家盡快註冊訂閱以下相關平台,持續接收 #新唐人亞太台 最新最真實的報導💪💪💪 📍 APP ➡️ https://bit.ly/3tlw5Hs 📍 Youmaker ➡️ https://bit.ly/3ePXXvo (按「Follow」) 📍 SafeChat ➡️ http://bit.ly/35wXUjD (訂閱+按小鈴鐺) 📍 Podcast ➡️ https://bit.ly/2ZJfopH 📍 官網 ➡️ https://www.ntdtv.com.tw 📍 LBRY ➡️ http://bit.ly/3npw2UL 📍 MeWe ➡️ http://bit.ly/2KIor6G  📍 Telegram ➡️ https://t.me/ntdaptv 📍 LINE社群 ➡️ https://bit.ly/37PvMZp 📍 FB ➡️ http://bit.ly/2ITZwJp ================================= ⭐️每週三、五 晚上10點更新影片(台灣時間) 🎯 歡迎訂閱+開啟小鈴鐺 ➡️ https://bit.ly/33vKaoi 社會情勢快速變遷,訊息真假難辨,新唐人邀請專家來賓破解新聞,讓觀眾快速釐清趨勢動向,掌握國際高度,洞悉真相!
Show All
Comment 0