Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
189 views • January 14, 2022

被列入世界音樂文化遺產!!震撼靈魂的聲音!聽到差點哭出來布農族八部合音

Jimmy旅遊日誌
縱谷原遊會 餐桌上的部落旅行 官方網站:https://jacreative.com.tw/hdt/ 官方粉專:https://reurl.cc/Dd6L8e 活動邀請:交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 企劃與執行:雅比斯國際策略股份有限公司、崁頂部落蓋亞那工作坊 #花東旅遊#花東深度旅遊#花東景點#崁頂部落#深度旅遊 Jimmy FB:https://reurl.cc/VX6WWn​​​ Jimmy IG:https://reurl.cc/m9nYzG​​​ Thomas IG:https://reurl.cc/Qj747Z ◆音樂Music(下方連結加入會員,額外贈送2個月使用期限) https://artlist.io/Jimmy-1937068 ◆合作邀約/Cooperation email:jimmyadventure20@gmail.com
Show All
Comment 0