We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
267 views • March 28, 2022

Bộ phản ứng - Buổi 7

C
Chí Thiện HN
30 ā, hónglǐngjīn wó dài gùo Phát âm đúng: ā, hónglǐngjīn wǒ dàigùo À, khăn quàng đỏ tôi [đã] đeo qua. 31 hónglǐngjīn kěyǐ dàiguòle khăn quàng đỏ có thể đeo qua rồi. 32 Bùshì , Bùshì Không phải / Không là / Không như thế 33 Bùshì Không phải / Không là / Không như thế 34 Bùshì Không phải / Không là / Không như thế 35 Bùshì a Không phải / Không là / Không như thế 36 shěnme dōu búshì Phát âm đúng: shénme dōu búshì Cái gì đều không là {ý là đảng/đoàn/đội đều không phải} 37 méi rù guò không nhập qua [đảng / đoàn / đội] 38 Méiyǒu Không có {ý là không có gia nhập qua đảng/đoàn/đội} 39 méiyǒu 4 không có 40 Méiyǒu 5 Không có {ý là không có gia nhập qua đảng/đoàn/đội}
Show All
Comment 0