ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
228 views • February 2, 2023

Biden Administration Proposes ‘Junk Fee’ Ban

NTD News
NTD News
The Biden administration on Wednesday unveiled fresh efforts to target junk fees, including credit card late fees, as well as those imposed by credit cards, airlines, and utilities.
Comment 0