Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
8 views • October 31, 2021

Magnet Earth and Covid 19 | Save Earth from Coronavirus | Magnets Stop Motion

Amazing Magnet
Amazing Magnet
Magnet Earth and Covid 19 | Save Earth from Coronavirus | Magnets Stop Motion ****************************************************** 0:00 | Intro Amazing Magnet 0:25 | Build Earth and Covid from Magnetic Balls 5:21 | Save Earth from Coronavirus - Stop Motion 6:16 | Relax with Magnet Earth and Covid ****************************************************** Please help Us reach 10.000.000 first Subscriptions ♥SUBSCRIBE: https://goo.gl/MVGp2q ♥FACEBOOK: https://www.facebook.com/AmazingMagnetTV ♥TWITTER: https://goo.gl/egkHM7 Amazing Magnet Playlist : https://www.youtube.com/watch?v=pABmWqHdb7o&list=PLekB_OHd7d9zraX6LskZ0UikNnOPMZhFn ****************************************************** Thank you for watching and don't forget Like and Share if you like this video! ****************************************************** #AmazingMagnet #MagneticBalls #SaveEarthFromCoronavirus #MagnetCreative #MagnetSatisfying #MagnetsBalls #AmazingMagnets
Show All
Comment 0