Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
153 views • December 4, 2021

【謝田觀察】中共的非洲經營面臨全面落空 | #新紀元

新紀元
新紀元
(No.171)2022年即將來臨,據說2021年會更加的多災多難,希望不是如此。但中共政權的日子肯定不會好過,與近鄰的日本、韓國不和,與西面的印度交惡,與美國劍拔弩張,最近也開始失去歐洲,而現在呢,連非洲的“拉菲克”也不保,非洲經營面臨全面落空,前景的確不是很妙。 【謝田博士(Frank Tian Xie, Ph.D.)介紹】 美國印第安納州普度大學(Purdue University): 分析化學博士學位,喬治亞州立大學(Georgia State University)羅賓遜商學院:工商管理碩士(MBA) 及市場學博士。 他曾於美國賓州費城爵碩大學(Drexel University)商學院任教; 曾經作為中華民國外交部“台灣獎助金”的獲獎學人、在國立台灣大學社會科學院的公共經濟研究中心任訪問學者。 現任美國南卡羅萊納大學艾肯(University of South Carolina Aiken)商學院市場學副教授、終身教授、暨約翰•M•奧林棕櫚(John M. Olin Palmetto Chair Professor in Business)講席教授。 謝田教授的研究領域,包括市場戰略、商對商營銷、國際營銷、廣告學、電子商務、研究方法論、中國經濟及商業、及海峽兩岸的投資及貿易關係。 謝田的諮詢客戶包括美國郵政總局(USPS)、 太陽信託銀行(SunTrust)、哈瑞音樂(Hutchins & Rea Music)、及沃來真(Verizon)的前身 AirTouch Cellular 等公司。謝田博士關於中國經濟和商業的專著《赤龍的錢囊---謝田看中國經濟》2013年由博大出版社於台灣出版、全球發行。 影片製作:Vion Lo 畫面來源:謝田 #謝田觀察 #謝田 #新紀元 《彩虹護守的土地 為什麼世界不能失去臺灣》新紀元雜誌(十二月號) 👉 購買網址:https://bit.ly/3lmOsre 加入年訂:HK$768(電子版:HK$438) 提供全球信用卡網上訂閱、全球郵購服務 購買請搜尋: #新紀元商城 2021年12月號 封面故事 彩虹護守的土地 為什麼世界不能失去臺灣 今天,世界上正發生著關乎人類未來的一件事。世人把視線聚焦在一座太平洋上的島嶼。有人把她叫做今天世界上最危險的地方。對岸的戰鬥機飛來,在島嶼上空轟轟作響,數日內多達百架。同時,美英法荷德日各國航空母艦、驅逐艦、戰艦駛來,在海峽巡弋,打造一座海上堡壘,如天降神兵,守護這座島嶼。 今天,人類文明的命脈懸在這座島嶼上。七十年前,麥克阿瑟說:失去這座島嶼,就失去太平洋。今天,人們說的更徹底:失去這座島嶼,我們就失去了世界。 2017年雙十節清晨,一道雙彩虹——上帝的誓言,在中華民國總統府上空橫過天穹,宛若神以無聲的言語應許守護這人類最後一個文明古國的後裔,人類文明的根苗。 1 彩虹護守的土地 為什麼世界不能失去臺灣 / 夏禱 2 麥克阿瑟的韓戰及臺灣預言 / 何眾力、仰岳 3 永不停止的謊言與暴力 從「長津湖戰役」說起 / 青宇 4 中共怎麼盤算對臺戰爭? / 王赫 5 臺海兩岸的昨日今日和明日 / 楚一丁 6 臺灣自古以來是中國的一部分嗎? / 惠虎宇 7 臺灣 為世界點上光明之燈 / 蔡大雅 8 「武統臺灣」 中共必亡 / 李天韻 支持《新紀元》請 follow #新紀元 🔔 官方網站 ➡️ https://www.epochweekly.com 🔔 購物商城 ➡️ https://shop.epochweekly.com 🔔 YouMaker ➡️ https://www.youmaker.com/c/newepochweekly 🔔 YouTube ➡️ https://bit.ly/2T8nQe8 🔔 Facebook ➡️ https://www.facebook.com/newepochweekly 🔔 Line@ ➡️ https://bit.ly/3tfPRSm 🔔 Twitter ➡️ https://twitter.com/newepochweekly 🔔 IG ➡️ https://www.instagram.com/newepochweekly
Show All
Comment 0